Niektóre produkty są opracowywane z udziałem wsparcia Unii Europejskiej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Działanie: 1.2 “Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”

Współfinansowanie: Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Instytucja pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Beneficjent: TechOcean sp. z o.o.

Cele projektu: Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnej metody wydruku komponentów stosowanych w kosmosie i lotnictwie z zastosowaniem filamentów spełniających wymogi stawiane przez Europejską Agencję Kosmiczną, a równocześnie nadające się do druku 3D w metodzie FDM.

Planowane efekty: Wnioskodawca w ramach projektu planuje przeprowadzenie badań B+R mających na celu stworzenie filamentów i opracowanie sposobu ich wydruku 3D w metodzie FDM posiadające właściwości antyradiacyjne, wytrzymałościowe oraz odprowadzające ciepło i odporne tym samym na wysokie temperatury. Opracowane filamenty będą mogły być wykorzystywane w kosmonautyce. W ramach realizacji niniejszego projektu dla każdego filamentu zostanie opracowana karta katalogowa określająca właściwości filamentów po zastosowaniu ich w druku 3D metodą FDM.

Wartość projektu: 2 251 241,00 zł

Przyznane dofinansowanie: 1 421 443,32 zł

Wkład własny: 829 797,68 zł

Aktualności na temat tego projektu możecie Państwo znaleźć na podstronie: https://techocean.pl/projekty-unijne