Projekty unijne

Stawiamy na ciągły rozwój

Innowacje i rozwój to kluczowe fundamenty naszej filozofii. Dbamy, aby nasze usługi były synonimem wysokiej jakości, najnowszych technologii oraz doskonałych rozwiązań. Wierzymy, że tylko taka strategia prorozwojowa może gwarantować długookresowy sukces firmy.

Lista aktualnych zapytań ofertowych

Zapytanie ofertowe Nr 19 TechOcean 1.2

Przedmiot zamówienia: Wykonanie na rzecz Zamawiającego badań próbek materiałowych – 1 kpl

Lista aktualnych projektów unijnych

3D Zodiak

Oficjalny tytuł projektu: Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia flamentu do druku oraz usługi wydruku elementów odprowadzających cepło, antyradiacyjnych i strukturalnych przeznaczonych do pracy w przestrzeni kosmicznej.

Opis: Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnej metody wydruku komponentów stosowanych w kosmosie i lotnictwie z zastosowaniem filamentów spełniających wymogi stawiane przez Europejską Agencję Kosmiczną, a równocześnie nadające się do druku 3D w metodzie FDM.

Inteligentny system wsparcia operatora poprzez wykorzystanie technologii wizyjnych oraz robotów współpracujących wraz z możliwością zdalnego i
bezkontaktowego szkolenia.

Oficjalny tytuł projektu: Inteligentny system wsparcia operatora poprzez wykorzystanie technologii wizyjnych oraz robotów współpracujących wraz z możliwością zdalnego i bezkontaktowego szkolenia.

Opis: Projekt skupia się wokół badań i rozwoju oraz połączeniu narzędzi, które pozwolą na bezpieczną pracę wobec ryzyka związanego z chorobami zakaźnymi (m.in. COVID-19). Rezultatem projektu będą narzędzia, które pozwolą przede wszystkim na ograniczenie kontaktów w fabrykach gdzie znajdują się stanowiska operatorów manualnych, zwłaszcza pracujących w parach. Projekt łączy najnowsze osiągnięcia z zakresu: technologii wizyjnych, robotyki, przemysłu 4.0, grywalizacji i zarządzania zdalnego. Część prac będzie dotyczyła grywalizacji pracy operatorów, zwłaszcza w kontekście szkolenia i wykonywania codziennych zadań. W trakcie projektu technologie opracowane do tej pory przez wnioskodawcę zostaną rozwinięte i dostosowane do wymagań stawianych przez pandemię. Główne zadania w projekcie to badania i rozwój technologii w zakresie:
1. technologii wizyjnych z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych,
2. współpracy ludzi z robotami współpracującymi (tzw. cobotami),
3. bezpieczeństwa współpracy ludzi z cobotami,
4. grywalizacji pracy i szkolenia operatorów manualnych,
5. wsparcia zdalnego operatorów manualnych podczas pracy i szkolenia.

Wartość projektu: 

3 659 923,49 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:
2 340 985,56 PLN