Nazwa projektu

Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia flamentu do druku oraz usługi wydruku elementów odprowadzających cepło, antyradiacyjnych i strukturalnych przeznaczonych do pracy w przestrzeni kosmicznej.

Program operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Działanie

1.2 “Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”

Współfinansowanie

Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Instytucja pośrednicząca

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Beneficjent

 TechOcean sp. z o.o.

Cele projektu

Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnej metody wydruku komponentów stosowanych w kosmosie i lotnictwie z zastosowaniem filamentów spełniających wymogi stawiane przez Europejską Agencję Kosmiczną, a równocześnie nadające się do druku 3D w metodzie FDM.

Wartość projektu

2 251 241,00 zł

Przyznane dofinansowanie

1 421 443,32 zł

Wkład własny

829 797,68 zł